Zoweco: ook uw zakelijke partner?

Zoweco is de onafhankelijke verbinder en one-stop ontzorgshop voor de betere zorgtechnologische producten & diensten.
Onze focus is gericht op zorgtechnologie die samenredzaamheid kan faciliteren zoals persoonsalarmering en toegang woning.

Wij verbinden keuzevrijheid voor uw klant (de zorgconsument) met ontzorging voor u als opdrachtgever.

Hiervoor hebben we een modulair, integraal en logisch samenhangend pakket van producten en diensten samengesteld.
Op ons bestel- en ontzorgplatform bieden we de 'betere' oplossingen (gebruiksgemak, met keurmerk etc) aan.
Vaak de 2 of 3 'krenten in de pap' per productgroep bij thema's zoals langer zelfstandig wonen, dementie en eenzaamheid.

Dat doen we niet alleen

Achter Zoweco staat een netwerk van solide, zeer ervaren en financieel sterke partners die ontzorging van A - Z ook bij u kunnen waarmaken. Van 24*7 telefonische helpdesk tot maandelijkse facturatie. En van een klantvriendelijk bestel- en beheersplatform tot gecertificeerde installateurs. En nog veel meer. Ieder zijn kracht. Zie ook de pagina ontzorgen.

(B2)B2C Bestel en ontzorg platform

Zoweco verbindt keuzevrijheid met het ontzorgen van opdrachtgevers. Dit kunnen zowel zakelijke klanten als particulieren zijn. Ze komen samen op het Zoweco bestel- en ontzorgplatform.

Speciaal voor zorgconsumenten die nog niet 'in zorg' zijn en zelf samenredzaamheid willen faciliteren met praktische zorgtechnologie zijn de Zoweco B2C webshops zoals de zelfredzaamshop. Tevens is op Zoweco veel informatie te vinden die helpt bij het keuzes kúnnen maken. Daarnaast worden klanten op het platform stap voor stap door het proces geleidt 

Als zakelijke klant (B2)B2C kunt u echter voor uw klanten e/o leden zelf een aanbod samenstellen en hen laten kiezen uit:

  1. het volledige aanbod op het Zoweco B2C bestel en ontzorg platform (met keuze mogelijkheden voor koop of huur, wel of geen (koppeling met uw) 24*7 zorgcentrale etc))
  2. uw eigen selectie maken. Uit ons aanbod, of in overleg aangevuld met uw wensen (bijvoorbeeld alleen huur aanbieden en keuze uit een sleutelkluis OF een slim slot)

Bijvoorbeeld 2 keuzemogelijkheden per productgroep e/o producten voorzien van een keurmerk. Waar u ook voor kiest, wij kunnen u én uw klanten of leden van A - Z ontzorgen!

Voorbeelden bij scenario 2

Op het speciaal voor uw klanten ingerichte bestel en ontzorg platform heeft uw klant voor toegang woning de keuze uit een SKG twee sterren sleutelkluis (buiten) OF een SKG drie sterren slim slot (binnen).

Of in geval van persoonsalarmering laat u uw klant kiezen uit een beperkt aantal oplossingen die u wilt ondersteunen. Bijvoorbeeld keuze uit een alarmhorloge met spreek-luister verbinding en GPS, OF soortgelijke functionaliteiten in de vorm van een drukknop, OF een GPS tracker die aangeeft dat persoon ingestelde zone heeft verlaten en aangeeft waar deze nu is (geofence / dwaaldetectie, onder andere bij dementie). 

U bepaalt zelf de mate van keuzevrijheid enerzijds en de beheersbaarheid anderzijds.
In alle gevallen kunnen wij u ontzorgen waar u dat wilt!

Onderstaand een voorbeeld van hoe het Zoweco bestel en ontzorg platform er ook voor uw klanten uit kan zien.
We nemen uw klant stap voor stap mee in het keuzeproces
. Zowel online als telefonisch.

Ook iets voor u? Informeer hier vrijblijvend naar de mogelijkheden. Een korte presentatie vindt u hier.

keuzeproces

8