Keuzevrijheid?

Een Zorgconsument wil net als u graag Keuzevrijheid voor zaken waarvoor hij betaald.
Dat kan hij/zij lang niet altijd. Soms is er zelfs sprake van 'verplichte winkelnering'.

Feit is dat de steeds kritisch wordende Zorgconsument (lees: partner, kind of kleinkind, mantelzorger etc) steeds vaker ZELF op zoek gaat naar oplossingen en alternatieven.

In ons blog "Wie betaalt, bepaalt'? hebben we beschreven hoe de keuzevrijheid van Zorgconsumenten goed te cominberen is met een ontzorgmodel voor de aanbieder van Zorgtechnologie.

Wel of niet 'in zorg'?

Er is een onderscheid te maken tussen personen die nog niet 'in zorg' zijn en personen die dit wel zijn e/o worden. 
Het is aangetoond dat zorgconsumenten graag uit alternatieven kunnen kiezen naast een huidig 'one size fits all' aanbod.
Dus van '1 keuze is geen keuze' naar (beperkte) keuzevrijheid.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de personen die nog niet in zorg zijn. Deze groep gaat (vaak noodgedwongen in kader 'regel het zelf') op zoek naar oplossingen. Dit betekent in de praktijk vaak dat het internet wordt afgestruind en product X wordt aangeschaft. Feitelijk hebben zij maximale keuzevrijheid en geven zelf invulling aan ondersteunende zorgtechnologie middels BYOD (Bring Your Own Device). 

Dit kan de nodige impact op uw organisatie krijgen in termen van beheersbaarheid en kosten zodra 'BYOD' persoon bij u in zorg komt. Het is niet wenselijk dat een zorgverlener met bijvoorbeeld 10 verschillende Apps moet kunnen werken om evenveel verschillende systemen alleen al in haar wijk te kunnen bedienen. Dit scenario kunt u nu grotendeels en in co-creatie stakeholders (waaronder uw huidige én toekomstige cliënt!) voorkomen door (beperkte) keuzevrijheid te faciliteren. Een klein voorbeeldje ter illustratie principe:

 visuele uitleg keuzevrijheid

Bestel- en ontzorgplatform

Zakelijk klanten adviseren wij om gebruik te maken van ons online bestel- en ontzorgplatform. Uw klant kan hier zelf kiezen uit een aantal producten en deze rechtstreeks online bestellen EN ze kunnen zelf mutaties doorvoeren. Zo kunt u op een beheersbare manier keuzevrijheid aanbieden.

Inhoudelijk adviseren wij om een productaanbod samen te stellen van oplossingen voorzien van een keur- of kwaliteitsmerk. Bijvoorbeeld voorzien van een WDTM keurmerk toegang woning. Hierdoor worden de hiervoor beschreven negatieve effecten van BYOD tegengegaan. Daarnaast adviseren wij om per productgroep (zoals persoonalarmering en toegang woning) de keuze te beperken tot 2 of 3 items.

Wilt u uw klant kunnen laten kiezen uit bijvoorbeeld:

  • een SKG sleutelkluis met 2 sterren OF een electronisch zorgslot met 3 SKG sterren
  • sociale alarmering OF professionele alarmering
  • koop OF huur
  • zelf installatie laten doen OF door een gespecialiseerde en gecertificeerde partner

Dan is het het Zoweco platform wellicht ook iets voor u en uw (potentiële) klanten!

Ontzorgen

Wij kunnen u hierbij echt van A - Z ontzorgen bij alles wat nodig is om de impact van bovenstaand te faciliteren. Dat gaat veel verder dan zorgen dat het online platform met uw keuzes voor uw klanten beschikbaar komt. Er dient maximale aansluiting met uw processen gerealiseerd te worden, bijvoorbeeld koppeling met uw 24*7 alarmcentrale.

Mogelijk wilt u sleutelbeheer uitbesteden of rapportages kunnen genereren. Of denkt u erover om facturatie klant e/o installatie door gecertificeerde medewerkers uit te besteden. Of iets heel anders.
Het is goed mogelijk dat wij met onze partners het wiel al uitgevonden hebben.

Standaard of maatwerk?

Wij hebben reeds een succesvol trackrecord en inmiddels meer dan 15 partijen die van ons bestel- en ontzorgplatform gebruik maken. Het bestel- en ontzorgplatform is aanpasbaar naar uw wensen. Zowel qua producten als 'look en feel'.
Onderstaand onze basis lay out waarbij de klant stap voor stap door een keuzemodel geleid wordt. 

keuzehulp

Hieronder een visueel alternatief:

visuele weergave keuzemogelijkheden

Ook iets voor u? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

8